Công văn chỉ đạo các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công văn chỉ đạo các khoản thu năm học 2017 - 2018

Lịch thi Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh, Vật lí trên mạng internet

Thông báo thay đổi ca thi vòng Quận/Huyện và vòng cấp Tỉnh/ Thành phố Violympic 2016 -2017

Tân Bộ trưởng GD&ĐT: “Phát huy mọi nguồn lực để đất nước có nền giáo dục xứng tầm”

Tân Bộ trưởng GD&ĐT: “Phát huy mọi nguồn lực để đất nước có nền giáo dục xứng tầm”

"Sửa cách khen thưởng để lôi cuốn người giỏi"

Từ tháng 2/2016, khen thưởng trong ngành giáo dục sẽ có điều chỉnh quan trọng theo hướng tạo điều kiện nhiều hơn cho người trực tiếp đứng lớp, giảm đội ngũ quản lý; tháo “ách” sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hình thức.

THƯ VIỆN ẢNH