01/06/2015, 08:00
 

 

Trường THCS Buôn Trấp

 - Năm thành lập: 1997

 - Địa chỉ: 59 Chu Văn An, tổ dân phố 7, thị trấn Buôn Trấp

 - Điện thoại: 05003.635.239 - 05003. 665779

 

 

 

 Hiệu trưởng: Trần Quang Đạt

 - Năm sinh: 1978

 - Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

 - Chuyên ngành: Sư phạm Sinh Học

 - Điện thoại: Nhà riêng: 0262 3665599; Di động: 0974.724.477 

  

 

 Phó hiệu trưởng: Lê Đăng Hà

 

 - Năm sinh: 1979

 - Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

 - Chuyên ngành: Ngữ Văn

 - Điện thoại di động: 0984.345.930 - 0914.47.08.47

 - Điện thoại bàn: 05003.665779.

 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Anh

 - Năm sinh: 1976

 - Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

 - Chuyên ngành:Tiếng Anh

 - Điện thoại di động: 0968097376

THƯ VIỆN ẢNH