Bìa sổ điểm

Thầy cô lấy về đánh tên, môn, lớp rồi in trên giấy cứng làm bìa sổ điểm nhé

THƯ VIỆN ẢNH