Ke hoach thang 01.2018

Cập nhật lúc: 08:57 08/01/2018

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

     Số:         /KH-THCS-BTr                         Buôn Trấp, ngày 02  tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018

 

I. Đánh giá công tác tháng 12

1. Công tác tư tưởng chính trị

- Lập thành tích chào mừng ngày thàng lập QĐND Việt Nam 22/12 và ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tổ chức buổi “Nói chuyện dưới cờ”, tổ chức cho học sinh tham gia viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân ngày 22/12.

          - Tăng cường giáo dục học sinh truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục kỹ năng sống đặc biệt là kỹ năng giao tiếp.

          2. Công tác chuyên môn

          - Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học, triển khai các giải pháp nhằm giảm tình trạng học sinh bỏ học, xử lý nghiêm những học sinh thiếu ý thức trong học tập và kiểm tra..

          - Tiếp tục dạy bù đối với những môn, lớp còn chậm chương trình, đảm bảo hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định. Kết thúc chương trình chậm nhất 31/12. Bắt đầu học kỳ II ngày 2/01/2018 kết thúc học kỳ II trước 25/5.

          - Hoàn thành việc kiểm tra bù đối với những học sinh còn thiếu điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ. (GVBM tự kiểm tra)

- Hướng dẫn học sinh ôn tập học kỳ 1 nghiêm túc, phù hợp với tiến độ kiểm tra, chú trọng phụ đạo học sinh yếu kém. Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra chung đối với 3 môn của khối 9 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học), nhận đề các môn kiểm tra theo đề chung tại Phòng GD&ĐT vào sáng ngày 14/12/2017 (bộ phận CM THCS).

 

          - Chỉ đạo ra đề, duyệt đề, phô tô đề, tổ chức kiểm tra, chấm bài, vào điểm trên sổ gọi tên ghi điểm, phần mềm SMAS theo tiến độ.

          - Tiếp tục thực hiện chuyên đề: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học đặc biệt là các chuyên đề ở các lớp trường học mới.

          - Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG dự thi cấp huyện, giáo viên bồi dưỡng chủ động xây dựng kế hoạch, thời gian bồi dưỡng. Việc chọn đội tuyển chính thức được thể hiện bằng ít nhất 3 bài kiểm tra và báo cáo kết quả cụ thể về lãnh đạo nhà trường; hướng dẫn học sinh tham gia giải Toán trên mạng các vòng tự luyện chuần bị cho thi cấp trường.

          - Tổ chức thi Tiếng Anh trên Internet cấp trường những HS đã vượt qua vòng 15 khi có hướng dẫn của Phòng GD&ĐT (sẽ thi trong tháng 01/2018).

          - Thành lập đoàn VĐV, hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục tập luyện dự thi HKPĐ đợt 1 từ ngày 11/01 đến 13/01.

          - Tiếp tục hướng dẫn học sinh hoàn thành các sản phẩm sáng tạo KHKT dự thi cấp tỉnh (2 sản phẩm).

          - Thành lập các câu lạc bộ trong trường học (Toán học, sáng tạo KHKT, TDTT, Thơ văn, English Speaking Club). Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển dự thi hội khỏe Phù đổng cấp huyện.

          - Dự kiến PCCM – TKB học kỳ 2.

          * Công tác kiểm tra:

        Tăng cường kiểm tra chuyên đề: tiến độ thực hiện chương trình; tổ chức cho học sinh ôn tập; tiến độ kiểm tra, nhập điểm, trên phần mềm SMAS, kiểm tra hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ chuyên môn;  kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong học kỳ 1, kiểm tra tiến độ thực hiện các khoản thu, sổ đầu bài học kỳ I...

          Đón một số đoàn kiểm tra của Phòng, Sở GD&ĐT theo kế hoạch.

Chất lượng 2 mặt giáo dục

         

So với cùng kì năm học trước học sinh có hạnh kiểm tốt giảm 0,2%, có 2 học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Học sinh giỏi tăng 1,5%; học sinh tiên tiến tăng 3,3%; học sinh yếu giảm 3,3 %.

- Đến cuối học kỳ có 223 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi (trong đó có 28 em có điểm trung bình từ 9.0 trở lên), học sinh tiên tiến 377 em.

3. Công tác chủ nhiệm và GD học sinh

          - Nghiêm khắc và xử lý triệt để hơn đối với những HS vi phạm nội quy và nhiệm vụ học tập của người học sinh.

          - Tăng cường đôn đốc học sinh thực hiện các khoản thu theo quy định.

          - Hướng dẫn và GD học sinh tinh chăm sóc công trình măng non vào mùa khô. Quan tâm đến cảnh quan môi trường (Làm vệ sinh sân trường, công trình măng non của lớp, phòng học...), chấm trang trí lớp đợt 1.

     - Xếp loại hạnh kiểm học sinh theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành.

     - Tổ chức họp CMHS giữa năm học thông báo kết quả học tập và rèn luyện đến CMHS.

- Bình xét GVCN giỏi, lớp tiên tiến, khen thưởng lớp trưởng tiêu biểu. Cụ thế: có 5 lớp xếp loại tiên tiến xuất sắc 7A1, 8A1, 9A3, 6A4, 6A3;

Tập thể lớp tiên tiến:

     + Khối lớp THM: 8A3, 9A5

     + Khối lớp đại trà: 7A5, 7A7, 8A6, 7A8

     + Khối lớp chọn: 6A1, 7A3, 8A2

-         Tập thể được tuyên dương: 

     + Học tập: 9A7

+ Nề nếp: 8A7, 6A8

+ Phong trào: 9A6, 8A5, 6A2, 7A6, 8A4

     - Khen thưởng 13 lớp trưởng tiêu biểu (6A1, 3, 4; 7A1, 3, 5,7, 8; 8A1, 3, 6, 7; 9A6).

     - Giáo viên chủ nhiệm giỏi: GVCN các lớp: 7A1, 8A1, 9A3, 6A4, 6A3. 6A1, 8A2, 7A5, 7A4, 7A8, 8A, 9A5, 8A6.

     - Kết quả thi đua khen thưởng: Hội đồng thi đua thống nhất với đánh giá, xếp loại học kỳ I của các tổ chuyên môn.

     4.  Các hoạt động khác

- Kiểm kê tài sản cuối năm; hoàn thành hồ sơ, chứng từ các khoản đã chi đề nghị thanh toán; quyết toán tài chính năm 2017, lập dự toán, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018. Thanh lý các tài sản đã hư hòng, quá hạn sử dụng.

          - Tăng cường tưới nước, chăm sóc câu cảnh vào mùa khô.

- Hoàn thành cập nhật hồ sơ phổ cập theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phổ cập  thị trấn và đón đoàn kiểm tra hồ sơ phổ cập năm 2017 của UBND huyện Krông Ana.

- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐNDViệt Nam: viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm và tặng quà các đ/c CBVC nguyên là quân nhân...

- Đăng kí mua sách giáo dục địa phương, trãi nghiệm sáng tạo cho học sinh, giáo viên theo hướng dẫn của Phòng GD.

Tồn tại:

- Một số lớp chưa đảm bảo chỉ tiêu duy trì sĩ số, học sinh bỏ học ngày càng tăng; Một số học sinh không đi học bù, kiểm tra bù, học thêm, học phụ đạo tại trường.

- Nề nếp, học tập của một vài có dấu hiệu đi xuống so với thành tích năm học trước.

- Việc chăm sóc công trình măng non của nhiều lớp chưa thường xuyên, chưa đầu tư cây giống, không xới đất, nhổ cỏ.

- Vẫn còn tình trạng quên tắt điện, quạt, máy tính khi chuyển tiết, trước khi ra về; công tác vệ sinh chưa đảm bảo.

- Tiến độ kiểm tra, vào điểm trên phần mềm QLHS ở một số môn/lớp còn chậm. Điểm kiểm tra thường xuyên và điểm kiểm tra định kỳ ở một số học sinh còn có sự chênh lệch quá lớn.

- Một số GV ghi và ký sổ đầu bài ở một số tiết chưa kịp thời, việc nhận xét đánh giá và cho điểm tiết học chưa phù hợp với thực tế.

- Việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường của một số ít giáo viên cha thật nghiêm túc (CMHS còn ý kiến phản ánh với lãnh đạo nhà trường).

- Nhiều lớp số CMHS vắng họp CMHS còn nhiều 6A1: 25/36, 6A5: 25/31, 7A2 vắng 6, 8A1 vắng 5, 8A2 vắng 7, 8A7 vắng 7, 9A1 không có thông tin, 9A4 vắng 6.

- Việc chấp hành kỷ luật lao động (vắng họp phải có lý do, nghỉ phải có giấy xin phép) của một vài CBVC chưa nghiêm túc.

II. Kế hoạch tháng 01/2018

1.     Công tác tư tưởng chính trị

- Kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên. Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.

- Tăng cường khối đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua lớn của ngành.

           2. Công tác chuyên môn

- Triển khai thực hiện phân công chuyên môn, TKB, thực hiện chương trình kỳ 2 từ ngày 02/01/2018. Chuẩn bị tổ chức sơ kết học kỳ I (Dự kiến ngày     ), có kế hoạch cụ thể sau.

- Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học không có lý do chính đáng, tăng cường kiểm tra việc đi học chuyên cần của học sinh, tăng cường công tác quản lý học sinh trong và ngoài giờ học. GVCN hoàn thành hồ sơ các học sinh bỏ học học kì I nộp về đ/c Hà (biên bản 3 lần làm việc với gia đình, đơn xin nghỉ học của học sinh, gia đình học sinh).

- Hoàn thành vào học bạ học kỳ 1 (trước ngày 20/01)

- Triển khai hướng dẫn viết SKKN, đăng kí bổ sung đăng kí viết SKKN nộp về phòng GD&ĐT.

- Tổ chức thi Tiếng Anh trên Internet cấp trường (13-14/01/2018), tiếp tục bồi dưỡng để dự thi cấp huyện, tỉnh. Tiếp tục tham gia các vòng tự luyện Toán Tiếng anh, Vật lí trên mạng internet dự thi cấp trường, huyện trong tháng 2.

- Tiếp tục tập luyện các môn dự thi HKPĐ cấp huyện trong tháng 1, 2 (Đợt 1 từ ngày 11/01 đến 13/01) Khai mạc 7h30’ ngày 11/01 tại trường.

           - Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa dự thi cấp huyện ngày 27/2 nhằm ngày 12 tháng giêng (sau tết nguyên đán 01 tuần).

- Triển khai viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 theo hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi.

           - Tham gia thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh từ 03-06/1/2018 tại TP Buôn Mê Thuột.

- Tham gia hộ nghị DTHT ngoài nhà trường do PGD tổ chức vào 06/1/2018 tại trường.

- Xây dựng, quy hoạch CBQL trường học theo hướng dẫn mới của các cấp.

3. Công tác chủ nhiệm và giáo dục đạo đức học sinh

- Tăng cường đôn đốc các khoản thu phục vụ nhiệm vụ chung của nhà trường.

- Nhắc nhở học sinh đi học chuyên cần, tham gia đầy đủ các tiết học thêm tại trường, các buổi học chéo buổi, chăm sóc công trình măng non sẽ chấm đợt 4 vào ngày 13/01.

- Chấn chỉnh những tồn tại trong công tác chủ nhiệm học kì I. GVCN thường xuyên theo dõi tình hình học tập của lớp (qua sổ đầu bài, GVBM) để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại của lớp, theo dõi, giám sát cộng điểm, xếp loại của tổ cờ đỏ.

          - Bồi dưỡng giáo viên tham gia giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, nhân sự dự thi gồm các cô, thầy sau: Cô Mến, Lê Thủy, Nhị, Linh, Thiệm. Hồ sơ dự thi gồm: Sổ chủ nhiệm, SKKN liên quan đến công tác chủ nhiệm và giáo dục đạo đức học sinh.

4. Công tác tài chính, lao động, xây dựng CSVC, học nghề phổ thông, y tế học đường, thư viện – thiết bị, phổ cập GD THCS.

- Bộ phận tài vụ phối hợp với chuyên môn, TV-TB, CSVC và các tổ chức trong nhà trường xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và kế hoạch mua sắm CSVC phục vụ công tác dạy và học năm 2018.

- Các bộ phận đã tạm ứng kinh phí để triển khai kế hoạch của nhà trường khẩn trương quyết toán với bộ phận tài vụ.

- Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với CBVC (quà tết nguyên đán, dạy thêm học thêm học kỳ I, bảo hiểm thân thể viên chức...).

          - Hoàn thành báo cáo kiểm kê cuối năm nộp Phòng Tài chính – kế hoạch huyện.

- Thanh lý một số tài sản, đồ dùng dạy học bị hư, hóa chất hết hạn sử dụng.

- Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ tưới cây trong mùa khô. Nhận bàn giao CSVC đã hoàn thành đưa vào sử dụng, hoàn thành quy chế hoạt động khu giáo dục thể chất và nhà thi đấu. Triển khai cho học sinh đăng kí học các môn năng khiếu.

- Cập nhật học sinh chuyển đi, đến, học sinh bỏ học vào sổ đăng bộ.

          - Mua sắm thêm một số dụng cụ y tế phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu và sơ cứu, lắp đặt máy tính cho 5 phòng học thực hiện Đề án ngoại ngữ theo cam kết đầu năm học.

5. Công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể

          - Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân thanh tra tài chính cuối năm, thanh tra chấm chữa bài học kỳ; thanh tra việc đánh giá xếp loại học sinh, CBVC học kỳ 1.

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động đề nghị chính quyền hỗ trợ kinh phí hoạt động trong năm tài chính 2018.

          - Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên trong mọi hoạt động. Tăng cường chỉ đạo hoạt động của Ban nề nếp, đội cờ đỏ, đội phát thanh măng non.

          - Phối hợp với chuyên môn hướng dẫn học sinh viết thư  Quốc tế UPU lần thứ 47.

          - Công bố kết quả thi đua từng tuần, kết quả các phong trào thi đua của các lớp tại bảng tin vào đầu mỗi tuần học và kết thúc mỗi đợt thi đua tại bảng tin nhà trường.

         

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Các PHT;

-          Các tổ CM;    (để thực hiện)

-          Các đoàn thể; (để p/hợp)

-          Lưu VT.

Trương Văn Kiên