Danh sách nhập điểm học hè

Cập nhật lúc: 15:18 18/07/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • HOC_HE_2017-2018.xlsx Tải về
nhập điểm

Thầy cô nhập điểm vào nhé và gửi về thầy hà qua oms của các tổ