Dinh huong hop CMHS giua nam

Cập nhật lúc: 17:23 28/12/2017

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

 Buôn Trấp, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

ĐỊNH HƯỚNG

 HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH GIỮA NĂM HỌC

2017 – 2018

 

I. Công tác tổ chức

GVCN chủ động cùng với thường trực CMHS của lớp hội ý, thống nhất chương trình, thời gian, nội dung tổ chức Hội nghị CMHS của lớp mình.

- Ổn định tổ chức: Điểm danh,

- Giới thiệu người chủ trì và thư ký Hội nghị.

* Lưu ý: Nhắc nhở học sinh chuẩn bị nước uống, vệ sinh lớp học.

II. Tình hình công tác dạy và học kỳ I, năm học 2017 – 2018 của nhà trường

1.     Chất lượng 2 mặt giáo dục

         

So với cùng kì năm học trước học sinh có hạnh kiểm tốt giảm 0,2%, có 2 học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Học sinh giỏi tăng 1,5%; học sinh tiên tiến tăng 3,3%; học sinh yếu giảm 3,3 %.

- Đến cuối học kỳ có 223 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến 377 em.

- Bình xét GVCN giỏi, lớp tiên tiến, khen thưởng lớp trưởng tiêu biểu. Cụ thế: có 5 lớp xếp loại tiên tiến xuất sắc 7A1, 8A1, 9A3, 6A4, 6A3;

Tập thể lớp tiên tiến:

     + Khối lớp THM: 8A3, 9A5

     + Khối lớp đại trà: 7A5, 7A7, 8A6, 7A8

     + Khối lớp chọn: 6A1, 7A3, 8A2

-         Tập thể được tuyên dương: 

     + Học tập: 9A7

+ Nề nếp: 8A7, 6A8

+ Phong trào: 9A6, 8A5, 6A2, 7A6, 8A4

     - Khen thưởng 21 lớp trưởng tiêu biểu.

     - Chất lượng các cuộc thi (Giáo viên và học sinh) sẽ báo trong đợt họp CMHS cuổi năm khi có kết quả đầy đủ.

2. Những hạn chế, tồn tại

- Ý thức chấp hành nội quy trường lớp ở một vài học sinh chưa tốt, thường xuyên vi phạm như: nghỉ học không có lý do, đi học muộn, không học bài, không làm bài tập ở nhà, không chuẩn bị dụng cụ học tập, sử dụng tài liệu trong kiểm tra, thi cử, hút thuốc, học sinh nghiện games, nghiện fabook, yêu sớm còn... diễn ra ở một số lớp.

- Số học sinh giảm ở học kì I 9 em (chuyển 2, bỏ 7). Số học sinh bỏ học chủ yếu học sinh DTTS, học sinh có học lực yếu, gia đình không quan tâm.

- Văn hóa chào hỏi của nhiều học sinh chưa tốt; tình trạng xả rác không đúng nơi quy định; không tắt điện, quạt khi ra về chuyển lớp vẫn còn.

- Một số học sinh thuộc diện yếu, kém nhưng thiếu cố gắng, không tham gia học phụ đạo tại trường.

- Nhiều lớp nề nếp học tập giảm sút nhiều so với năm học  trước. Tiến độ thực hiện các khoản thu còn chậm so với cùng kì.

- Vệ sinh trong lớp, hành lang trước và sau lớp học chưa đảm bảo.Tiến độ trang trí mô hình lớp học thân thiện còn chậm ở nhiều lớp.

- Một bộ phận gia đình chưa quan tâm đến việc học tập của con em còn có tư tưởng khoán trắng việc dạy bảo con em cho nhà trường.

- Một số chỉ tiêu đưa ra đầu năm học chưa đạt so với kế hoạch như chỉ tiêu học sinh tiên tiến, tỷ lệ học sinh yếu, kém còn cao. Chất lượng, nề nếp một số lớp học tăng buổi chưa đảm bảo.

- Việc tham gia sinh hoạt với lớp của một số ban đại diện lớp chưa thương xuyên, công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình đôi lúc chưa kịp thời.

III. Một số định hướng lớn của nhà trường trong học kỳ II năm học 2017 - 2018

- Tập trung nâng cao chất lượng đại trà tăng cường hiệu quả các tiết học tăng buổi, học thêm tại trường.

- Tập trung ôn tập, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa, học sinh giỏi giải toán, Tiếng Anh trên mạng internet, Hội khỏe Phù đổng… để đạt kết quả tốt nhất.

- Tăng cường mối quan hệ giữa giáo viên bộ môn với giáo viên chủ nhiệm; giữa nhà trường với cha mẹ học sinh. Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, chú trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Tổ chức sinh hoạt chủ điểm nhân ngày lễ lớn, 3/2, 26/3, 30/4, 01/5, 19/5…

- Hoàn thành các khoản thu phục vụ công tác dạy và học.

- Triển khai tổ chức học các môn năng khiếu tại trường (organ, earobic, vẽ; bóng bàn, cầu lông, võ thuật, bơi lội, bóng chuyền…), các câu lạc bộ sở thích.

- Triển khai học thêm tại trường đối với một số lớp  (nếu CHMS có nguyện vọng)

- Khai thác có hiệu quả các phòng học thông minh, phòng học có trang bị máy chiếu, TV…

- Tổ chức sơ kết học kì I năm học 2017 – 2018

 

IV. Báo cáo tình hình của lớp trong học kỳ I: (GVCN chủ động soạn thảo để báo cáo)

- Tổng số học sinh: ………    Nữ: ……  DTTS: ……    Con hộ nghèo: …….

- Thuận lợi: ………………………………..

- Khó khăn: ………………………………..

- Chất lượng 2 mặt giáo dục học kỳ I năm học 2017 – 2018 của lớp.

- Báo cáo tình hình học tập, rèn luyện của từng học sinh trong học kỳ (GVCN có thể báo cáo trước lớp hoặc gặp riêng CMHS).

V. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện CMHS của lớp trong học kỳ (Chú ý việc tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, dự giờ sinh hoạt lớp của thường trực CMHS).

- Báo cáo tình hình tài chính của lớp, tiến độ đóng góp của lớp (lấy số liệu tại bộ phận tài vụ)

- Kế hoạch hoạt động của lớp, Ban đại diện CMHS học kỳ II năm học 2017 – 2018.

1. Đối lớp lớp: Đề ra một số chỉ tiêu lớn về:

+ Duy trì sĩ số: ………..%

+ Chất lượng 2 mặt giáo dục: …………….

+ Đăng kí thi đua của lớp: ……………….. (lớp tiên tiến, tiên tiến xuất sắc)

+ Các hoạt động khác: ……………. (Học sinh giỏi, tiên tiến; các cuộc thi…)

+ ……………………………………………………………………………….

2. Đối với Ban đại diện CMHS của lớp: GVCN phối hợp với thường trực Ban đại diện CMHS của lớp xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp với tình hình của lớp (chú ý việc tham gia giờ sinh hoạt lớp định kỳ 2 lần/ tháng).

3. Ý kiến thảo luận của CMHS

 

*Lưu ý: GVCN nghiên cứu kỹ định hướng trên để cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm tình hình của lớp. Chủ động phối hợp với Ban đại diện CMHS để thực hiện. Nếu phát hiện có vấn đề bất hợp lý thì gặp Lãnh đạo nhà trường để điều chỉnh, bổ sung trước khi triển khai.